Aldem varsa çelikte hayal yoktur..
Kalite Politikamız
  • Mevcut standartlarımızı daha ileriye taşıyarak, ürün ve hizmetlerimizin kalitesini iyileştirmek temel önceliğimizdir
  • Müşteri beklentilerini doğru şekilde anlayarak, ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak, doğru ve zamanında gerçekleştirmek için kalite yönetim sisteminin dışına çıkmamak
  • Üst yönetimin aktif ve etkin kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi ve sürdürülmesine liderlik etmesi
  • Tüm çalışanları kuruluşumuzun özü olarak tutarak, sorumluluk ve yetkileri dahilinde sürekli gelişimini sağlamak için eğitim faaliyetlerini uygulamak, takım çalışması bilincini yerleştirmek
  • Rekabet edebilmek için sürekli gelişme ve iyileştirme kavramlarını benimsemek ve imkanlar dahilinde kaynaklar sağlamak
  • Faaliyetlerimizi, süreç olarak yönetme bilincini yerleştirmek, anlaşılmasını ve yönetilmesini sağlamak, verimliliğimizi arttırmak
  • Süreçlerimizdeki hedefleri analiz etmek  ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak
  • Tedarikçilerimizi kendimizden biri görerek, hedeflerimize ulaşmamızda katkı sağlamalarına destek olmak

 

© 2011 Aldem. Tüm Hakları Saklıdır.